TZ.220.5.2022.R.2

Dodane przez DzialZaopatrzenia - 25/04/2022 - 07:59
Krótki opis zapytania:
Zakup telewizora wraz z montażem.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup telewizora Samsung UE75AU80002K DVB-T2/HEVC wraz z montażem podłogowym stojaku do TV 75 cali, stałej wysokości 200cm (odległość od podłogi do środka ekranu), ze zintegrowanym uchwytem zgodnym ze standardem VESA, elementy widoczne stojaka w kolorze ramki telewizora. Montaż w budynku Centrum Symulacji Medycznych UMB Białystok ul. Szpitalna 30 (parter), konieczne zamontowanie na stałe do podłogi oraz dodatkowe kotwienie do ściany stabilizujące konstrukcję-wymagana wizja lokalna w miejscu montażu celem ustalenia szczegółów. Osoba do kontaktu w Centrum Symulacji Medycznej Pani Małgorzata Żynel tel.85 686 52 44.

Kryteria oceny:
Najniższa cena.
Termin / okres wykonania zamówienia:
31.05.2022
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział Zaopatrzenia 15-267 Białystok, ul. Akademicka 3
Dział:
Dział Zaopatrzenia
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Andrzej Niechoda
Telefon kontaktowy:
85 748 55 57
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Dział Zaopatrzenia ul. Akademicka 3 15-267 Białystok lub email: andrzej.niechoda@umb.edu.pl
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.