Witamy na stronie Zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy zamówienia UMB.

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert Sortuj malejąco
AWM/NAW/3/2021/TM Tłumaczenia pisemne z języka polskiego na język angielski w ramach projektu pt. „Welcome to Medical University of Bialystok. Rozwój potencjału instytucjonalnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku kluczowym etapem wdrożenia strategii umiędzynarodowienia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. usługi
TZ.220.7.2021.3.2 Dostawa odczynników laboratoryjnych firm: Polycheck, LifeSpan BioSciences, Innovative Research, Lonza Biosciences dostawy
TZ.220.4.2021.ZO.5 Dostawa kolumny chromatograficznej dostawy
TZ.220.5.2021.B.39 Dostawa globusa podświetlanego. dostawy
TZ.220.12.2021.ZO.1 Odpowiedź na pytanie. Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej z wyposażeniem - 1 zestaw. Zamawiający: Centrum Badań Klinicznych UMB.
Miejsce dostawy i instalacji: Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, ul. Żurawia 71A (budynek II) pokój 0.06
dostawy
TZ.220.1.2021/8/2 Dostawa fartuchów ochronnych jednorazowych z fizeliny/włókniny dostawy
TZ.220.6.2021.2.33 dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego fimry Thermo Fisher dostawy
TZ.220.6.2021.5.33 drobny sprzęt laboratoryjny firmy Sigma-Aldrich dostawy
TZ.20.6.3.2021.33 drobny sprzęt laboratoryjny firmy Hamilton dostawy
TZ.220.6.2021.6.33 dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego firmy Nest Scientific dostawy