Witamy na stronie Zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy zamówienia UMB.

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert Sortuj rosnąco
ARE.611.1.2022 Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawcy do realizacji usługi polegającej na opracowaniu i przygotowaniu aplikacji mobilnej do przeprowadzenia sondażowych badań terenowych usługi szacowania wartości
ABTT.081.1.2021.02.02 Ocena histopatologiczna modelu 3D nabłonka jamy ustnej usługi szacowania wartości
AZP.25.4.5.2022 I. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie, w salach szkoleniowych zapewnionych przez Zamawiającego, szkoleń zamkniętych pn.:
1) „Prowadzenie dokumentacji studiów”
2) „Obsługa studentów zagranicznych”
usługi społeczne
TZ.220.4.2022.ZO.9 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy
ATK-003/ZPU2/2022 Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawcy do realizacji usługi
„Opracowanie materiałów do kursu e-learningowego na kierunku higiena stomatologiczna”
usługi szacowania wartości
TZ.220.15.2022.ZO.10 DOSTAWA ARTYKULATORA dostawy
TZ.220.1.2022.8.11 Dostawa odzieży chirurgicznej dostawy
TZ.220.15.2022.ZO.9 DOSTAWA ZESTAWU STOMATOLOGICZNEGO dostawy
TZ.220.4.2022.ZO.8 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy
TZ.220.1.2022.8.10 Dostawa akcesoriów i materiałów kosmetycznych
dostawy