Witamy na stronie Zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy zamówienia UMB.

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Sortuj malejąco Termin składania ofert
TZ.220.1.2021.8.13 Dostawa materiałów stomatologicznych dla potrzeb Zakładu Technik Dentystycznych UMB dostawy
TZ.220.7.2022.3.2 Dostawa odczynników laboratoryjnych dostawy
TZ.220.1.2022.8.24 Dostawa artykułów i materiałów higienicznych dostawy
TZ.220.14.2021.ZO.18 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego (probówki, płytki) dostawy
TZ.220.10.2021.ZO.3.ZPUII Dostawa Cyfrowego skanera zewnątrzustnego do obrazowania 3D tkanek pacjenta wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dostawy
AI.220.22.2021ZC Dostawa, instalacja, uruchomienie zestawu multimedialnego do komunikacji zdalnej wraz ze szkoleniem stanowiskowym. dostawy
TZ.220.14.2022.ZO.2 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego (probówki, końcówki itp.) dostawy
TZ.220.1.2022.8.13 Sukcesywne dostawy środków czystości dostawy
TZ.220.2.2021.19.14 Zakup telewizorów. dostawy
TZ.220.14.2022.ZO.10 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego
dostawy