Witamy na stronie Zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy zamówienia UMB.

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Sortuj malejąco Termin składania ofert
AGU.213.4.2021 Wyłonienie Wykonawcy usługi:
- odbioru, transportu, przetwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
- odbioru, transportu, unieszkodliwiania odpadów z grupy 18 01, w tym odpadów medycznych zakaźnych,
- odbioru, transportu, unieszkodliwiania z grupy 18 02, w tym zakaźnych odpadów weterynaryjnych,
z obiektów jednostek organizacyjnych należących do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
usługi
AGU.304.36.2021 Przeprowadzenie sekwencjonowania jednego genu metodą Sangera dla 384 próbek DNA wraz z wcześniejszym przygotowaniem matrycy do sekwencjonowania w reakcji PCR oraz oczyszczaniem matrycy przed sekwencjonowaniem. usługi
AWM/NAW/10/2021/TM Organizacja imprezy turystycznej „Welcome to Bialystok - I International Sightseeing Day” w ramach projektu pt. „Wrota UMB są zawsze otwarte. Wsparcie rozwoju Welcome Centre i potencjału uczelni do obsługi zagranicznych studentów i naukowców”. Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland. usługi
AGU.304.39.2021 Usługa kompleksowej analizy RNA-seq celem oceny stabilności transkryntomicznej opracowywanego modelu organoidu tkanki tłuszczowej dla 18 próbek. usługi
AWM/NAW/4/2021/TM Korekta językowa (proofreading) przez native speakera anglojęzycznych tekstów umieszczonych na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w ramach projektu pt. „Go Global! Wzmacnianie procesów umiędzynarodowienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. usługi
1/ZPU3_PS/2021 Wyłonienie Wykonawców symulujących role pacjentów w podeszłym wieku, podczas realizacji „Praktycznych zajęć w zespołach interdyscyplinarnych”

usługi
ABTT/070/2021/01 Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podmiotu, który będzie świadczył usługi rzecznika patentowego w zakresie doradztwa i ochrony praw własności przemysłowej usługi
AGU.213.6.2021 Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na wykonaniu i montażu 103 sztuk rolet i żaluzji pionowych Verticale,w budynku UMB przy ul.Mieszka I 4B, zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia. usługi
Nr AGU.304.25.2021 Izolacja DNA bakteryjnego metodą automatyczną z próbek kału ludzkiego. usługi
AWM/NAW/9/2021/TM Wykonanie profesjonalnej sesji zdjęciowej w ramach projektu pt. „Wrota UMB są zawsze otwarte. Wsparcie rozwoju Welcome Centre i potencjału uczelni do obsługi zagranicznych studentów i naukowców”. Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland. usługi