Witamy na stronie Zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy zamówienia UMB.

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert Sortuj rosnąco
TZ.220.4.2021.ZO.28 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 2 części dostawy
ABTT/070/2021/01 Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podmiotu, który będzie świadczył usługi rzecznika patentowego w zakresie doradztwa i ochrony praw własności przemysłowej usługi
TZ.220.12.2021.ZO.23 MODYFIKACJA OPISU. Dostawa klimatyzatora do Zakładu Patomorfologii Ogólnej UMB dostawy
DWL-073/ZPU2/3/2021 Przygotowanie i przeprowadzenia szkolenia „Wax-up realistyczny” dla nauczycieli akademickich UMB posiadających tytuł zawodowy lekarza dentysty/stomatologa. Szkolenie będzie prowadzone z naciskiem na rozwój umiejętności dydaktycznych kadry w zakresie nauczania umiejętności praktycznych studentów podczas zajęć klinicznych. W szkoleniu weźmie udział 7 uczestników/czek. Łączny czas trwania szkolenia to 8 godzin zegarowych (wykład - 3 godziny zegarowe, ćwiczenia praktyczne - 5 godzin zegarowych).
Szkolenia będą realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
usługi społeczne
TZ.220.6.2021.11.33 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy
TZ.220.4.2021.ZO.27 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy
TZ.220.12.2021.ZO.18 DOSTAWA KLIMATYZATORA DO POMIESZCZENIA LABORATORYJNEGO DO ZAKŁADU HIGIENY, EPIDEMIOLOGII I ZABURZEŃ METABOLICZNYCH dostawy
TZ.220.13.2021.ZO.22 Dostawa szafek skrytkowych wraz z rozładunkiem, wniesieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku i Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku dostawy
Nr AGU.304.25.2021 Izolacja DNA bakteryjnego metodą automatyczną z próbek kału ludzkiego. usługi
TZ.220.4.2021.ZO.26 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 2 części dostawy