Witamy na stronie Zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy zamówienia UMB.

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert Sortuj rosnąco
TZ.220.14.2023.ZO.2 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na 2 części dostawy
TZ.220.6A.2023.Z0.2 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego. dostawy
TZ.220.6.2023.01.33 dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy
ARE.6100.10.1.2023 Zamówienie dotyczy wykonania usługi audytu zewnętrznego projektu pn. „Elektrokatalizatory węglowe z defektami strukturalnymi: otrzymywanie, charakterystyka i badanie zależności struktura-aktywność katalityczna”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie umowy nr UMO-2019/35/B/ST5/00572 z dnia 10.06.2020 r. usługi
TZ.220.6A.2023.ZO.1 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego. dostawy
TZ.220.4.2023.ZO.2 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej z podziałem na 6 części producentów:
Alchem
Benchmark Scientific
Ohaus
Omron
dostawy
TZ.220.4.2023.ZO.3 Dostawa maszyn:
1. do napełniania proszków i pakowania
2. do napełniania płynów i past
dostawy
AZP.25.2.2.2023 „Wyłonienie Wykonawców, którzy jako opiekunowie przygotują i przeprowadzą na terenie
miasta Pampeluny i w jego okolicach (region Navarra, Hiszpania) dwóch zagranicznych
wizyt studyjnych w placówkach specjalizujących się w opiece geriatrycznej, dla 24 studentów
UMB”
usługi
AI.220.12.2023ZC Dostawa akcesoriów do tabletów. dostawy
TZ.220.4.2023.ZO.4 Dostawa rękawiczek nitrylowych sterylnych dostawy