Witamy na stronie Zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy zamówienia UMB.

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert Sortuj rosnąco
TZ.220.6A.2023.ZO.11 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego. dostawy
TZ.220.6A.2023.ZO.10 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 2 części. dostawy
TZ.220.6A.2023.ZO.9 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego.
dostawy
TZ.220.14.2023.ZO.9 Dostawa środków czystości oraz artykułów gospodarstwa domowego dostawy
TZ.220.14.2023.ZO.10 Dostawa drobnego sprzętu stomatologicznego dostawy
TZ.220.4.2023.ZO.14 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej:
Kapsel ze stali nierdzewnej
dostawy
AZP.25.4.5.2023 Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie, w salach szkoleniowych zapewnionych przez Zamawiającego (UMB), szkolenia z zakresu „partnerstwa publiczno-prywatnego” dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. usługi społeczne
AI.220.53.2023ZC Dostawa licencji oprogramowania wraz z modułem sterującym na potrzeby jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. dostawy
TZ.220.6.2023.03.33 dostawa testów psychologicznych z podziałem na 2 części. dostawy
TZ.220.14.2023.ZO.8 Dosrawa drobnego sprzętu stomatologicznego dostawy