Witamy na stronie Zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy zamówienia UMB.

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert Sortuj rosnąco
TZ.220.2.2021.19.14 Zakup telewizorów. dostawy
TZ.220.14.2021.ZO.11 Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego dostawy
TZ.220.14.2021.ZO.10 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego (lejki, chłodnice, pipety) dostawy
APP.081.13.4.2020/PS Wyłonienie Wykonawców symulujących role pacjentów podczas zajęć dydaktycznych ze studentami oraz egzaminów OSCE realizowanych przez UMB, w roku akademickim 2021/2022. usługi
TZ.220.12.2021.ZO.51 Dostawa wyposażenia sanitarnego do Ośrodka Wsparcia Badań Klinicznych UMB dostawy
AWM/NAW/14/2021/TM Zaprojektowanie, wykonanie i montaż dwóch logotypów (anglojęzycznej wersji logotypu UMB oraz logotypu Działu Współpracy Międzynarodowej).
usługi
TZ.220.1.2021.8.13 Dostawa materiałów stomatologicznych dla potrzeb Zakładu Technik Dentystycznych UMB dostawy
TZ.220.1.2021.8.12 Dostawa rękawic diagnostycznych jednorazowych nitrylowych
dostawy
TZ.220.14.2021.ZO.9 Dostawa szkła laboratoryjnego dostawy
TZ.220.14.2021.ZO.8 Dostawa szkła laboratoryjnego dostawy