Witamy na stronie Zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy zamówienia UMB.

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Sortuj malejąco Termin składania ofert
TZ.220.14.2023.ZO.12 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz stomatologicznego dostawy
AI.220.6.2022ZC Dostawa licencji oprogramowania Mapa Europy i Polski Excel - na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. dostawy
TZ.220.19.2023.ZO.2 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej z podziałem na 2 części: dostawy
TZ.220.19.2023.ZO.12 Wytrząsarka laboratoryjna analogowa 1szt.- Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem. dostawy
TZ.220.1.2022.8.15 Sukcesywne dostawy fartuchów ochronnych i roboczych dostawy
TZ.220.4.2023.ZO.29 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej. dostawy
TZ.220.4.2023.ZO.17 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej:
Fotel do pobierania krwi
dostawy
AI.220.7.2022ZC Dostawa licencji oprogramowania MedCalc na potrzeby jednostek organizacyjnych UMB. dostawy
TZ.220.16.20204.ZO.2 Dostawa sukcesywna:
cz.1. artykułów gospodarstwa domowego
cz.2. środków czystości
dostawy
TZ.220.4.2023.ZO.26 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej:
Fitbit
dostawy