Witamy na stronie Zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy zamówienia UMB.

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Sortuj malejąco Termin składania ofert
TZ.220.4.2021.ZO.56 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 2 części dostawy
TZ.220.4.2023.ZO.8 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej:
Producent BioSan
dostawy
TZ.220.1.2022.8.21 Dostawa okularów ochronnych dostawy
TZ.220.6.2023.01.33 dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy
AI.220.3.2022ZC System transmisji obrazu w pracowni interdyscyplinarnej na potrzeby Zakładu Propedeutyki Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dostawy
TZ.220.14.2023.ZO.9 Dostawa środków czystości oraz artykułów gospodarstwa domowego dostawy
AI.220.24.2021ZC Dostawa, instalacja, uruchomienie wraz ze szkoleniem stanowiskowym systemu multimedialnego w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej UMB. dostawy
TZ.220.14.2021.ZO.17 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy
TZ.220.4.2022.ZO.10 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 3 części. dostawy
TZ.220.10.2021.ZO.13 Dostawa homogenizatora mechanicznego wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dostawy