Witamy na stronie Zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy zamówienia UMB.

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Sortuj malejąco Kategoria Termin składania ofert
TZ.220.4.2023.ZO.14 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej:
Kapsel ze stali nierdzewnej
dostawy
TZ.220.4.2023.ZO.5 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej:
Milli-Q
dostawy
TZ.220.4.2023.ZO.12 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej:
Osobisty detektor tlenu
dostawy
TZ.220.4.2023.ZO.8 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej:
Producent BioSan
dostawy
TZ.220.4.2023.ZO.19 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej:
Refraktometr Hanna
dostawy
TZ.220.4.2023.ZO.7 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej:
Rejestrator temperatury TERMIO-15 ze świadectwem wzorcowania
dostawy
TZ.220.4.2023.ZO.24 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej:
Tecniplast
dostawy
TZ.220.4.2023.ZO.18 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej:
Waga Ohaus
dostawy
TZ.220.4.2023.ZO.16 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej:
Waga SECA 799
dostawy
AI.220.102.2023ZC Dostawa dysków zewnętrznych na potrzeby jednostki UMB dostawy