Witamy na stronie Zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy zamówienia UMB.

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Sortuj malejąco Kategoria Termin składania ofert
TZ.220.14.2022.ZO.15 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnegi dostawy
TZ.220.14.2023.ZO.1 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnegi dostawy
TZ.220.14.2022.ZO.10 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego
dostawy
TZ.220.14.2022.ZO.3 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy
TZ.220.14.2021.ZO.4 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy
TZ.220.14.2022.ZO.5 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy
TZ.220.14.2022.ZO.6 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy
TZ.220.14.2022.ZO.7 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy
TZ.220.14.2022.ZO.8 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy
TZ.220.14.2022.ZO.9 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy