TZ.220.3.1.KT.2023

Dodane przez DzialZaopatrzenia - 21/11/2023 - 07:55
Krótki opis zapytania:
Zakup i dostawa artykułów przemysłowo-warsztatowych
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa artykułów przemysłowo-warsztatowych na adres Dział Zaopatrzenia ul. Akademicka 3 15-267 Białystok . Poniżej wykaz artykułów:

1. Wózek paletowy -1szt

udźwig nominalny:2500kg

dł.wideł:1150mm

koła przy dyszlu: guma

rolki przy widłach: podwójne rolki poliuretanowe

2. Składany wózek platformowy-1szt.

-stal nierdzewna

-wymiary platformy nośnej  900x600mm

-nośność 400kg

3.Drabina aluminiowa 7 stopniowa (6 stopni + podest)-1szt.

4.Drabina aluminiowa 5 stopniowa (4 stopnie + podest)-1szt

 

Kryteria oceny:
Najniższa cena
Termin / okres wykonania zamówienia:
15.12.2023
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Zaopatrzenia
Numer pokoju:
12
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Marcin Pawluczuk
Telefon kontaktowy:
85 748 55 58
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Dział Zaopatrzenia ul. Akademicka 3 15-267 Białystok lub marcin.pawluczuk@umb.edu.pl
Pokój numer:
12
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.