Witamy na stronie Zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy zamówienia UMB.

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Sortuj malejąco Termin składania ofert
TZ.220.6A.2024.ZO.16 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 2 części dostawy
TZ.220.4.2023.ZO.26 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej:
Fitbit
dostawy
TKE 16/2023 Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia do chemicznej dezynfekcji ciepłej wody użytkowej w obiektach Uczelni na terenie kampusu uniwersyteckiego w Białymstoku przy ulicy Mickiewicza 2C, wraz z świadczeniem obsługi technicznej w okresie gwarancji. dostawy
AI.220.5.2022ZC Dostawa licencji oprogramowania na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. dostawy
TZ.220.4.2023.ZO.31 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej. dostawy
TZ.220.4.2024.ZO.10 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej dostawy
TZ.220.4.2023.ZO.5 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej:
Milli-Q
dostawy
AI.220.59.2023ZC Dostawa licencji dostawy
TZ.220.4.2024.ZO.15 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej Dr. Maisch dostawy
TZ.220.14.2023.ZO.14 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Farmakognozji UmB dostawy