Witamy na stronie Zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy zamówienia UMB.

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Sortuj rosnąco Kategoria Termin składania ofert
TZ.220.1.2021.8.6 Dostawa fartuchów chirurgicznych jałowych OREO
Dostawa serwet operacyjnych jałowych
wg załączników
dostawy
TZ.220.4.2020.A.51 Dostawa endometru Raypex 5 dostawy
TZ.220.4.2021.ZO.4 Dostawa elektrod bipolarnych dostawy
TZ.220.4.2021.ZO.2 Dostawa dysków SSD 1TB dostawy
TZ.220.10.2021.ZO.6.ZPUII Dostawa Drukarki 3D wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dostawy
TZ.220.10.2021.ZO.4.ZPUII Dostawa Drukarki 3D wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz jej wdrożeniem dostawy
TZ.220.4.2021.ZO.8 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 8 części dostawy
TZ.220.4.2021.ZO.46 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 7 części dostawy
TZ.220.4.2021.ZO.3 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 5 części dostawy
TZ.220.4.2021.ZO.11 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 4 części dostawy