TKE/8/2021

Dodane przez TKE - 12/03/2021 - 12:14
Krótki opis zapytania:
Dostawa urządzeń i montaż monitoringu CCTV w Domu Studenta nr 2
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ,

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie monitoringu CCTV  na korytarzach  budynków mieszkalnych Domu Studenta nr 2  w Białymstoku, ul. Waszyngtona 23.

Opis zamówienia w załącznikach.

Kryteria oceny:
Cena usługi + czas gwarancji na oferowaną usługę
Referencje na wykonane usługi podobnego rodzaju
Termin / okres wykonania zamówienia:
30 dni od podpisania umowy
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. Mickiewicza 2c ,
Dział:
Działa Konserwacji i Eksploatacji
Numer pokoju:
152
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Andrzej Zajczukj
Telefon kontaktowy:
502472715 , 85 748 55 48, 85 748 55 49
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
-Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
-Referencje potwierdzające realizację podobnych usług - co najmniej jedna
-kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Dział Konserwacji i Eksploatacji
15-222 Białystok, ul. Mickiewicza 2c
Sekretariat pokój 152
Pokój numer:
152
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.