AI.220.90.2023ZC

Dodane przez dit - 03/10/2023 - 10:20
Krótki opis zapytania:
Dostawa pętli indukcyjnej
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Zasilanie:

Wewnętrzna bateria litowo-polimerowa

W zestawie zasilacz zewnętrzny 110-240 VAC

Pobór mocy Czuwanie 36mA/ 12V

Żywotność baterii:

Użytkowanie Do 14 godzin

Czas ładowania 3h

Wejścia:

Mikrofon wewnętrzny Pełna wydajność przy 70dBSPL / 1m

Mikrofon zewnętrzny / Linia gniazdo 3,5 mm jack

Zasilanie Phantom 12V

Czułość wejścia 5mV-1.5Vrms, -45dBu

Max poziom syg. 1.5Vrms (+5.7dBu)

Wyjścia:

Słuchawkowe 3,5 mm jack

Wyjście pętli:

Natężenie pola(125ms rms) max 400mA/m z 1m

Zniekształcenia:

<1%

Podwójny układ ARW:

Zakres aktywny >50-70dB (+1.5dB)

Czas ataku: 2-500ms Czas powrotu: 0.5-20dB/s

Wskaźnik LED:

Zasilanie On/Off

Status baterii

Wymiary:

(SxWxG) 299 x248 x15mm

Waga:

500g

Opcje montażu:

Stojak, rzep

Kryteria oceny:
Cena - 100%
Termin / okres wykonania zamówienia:
15 dni roboczych od daty podpisania umowy/otrzymania zamówienia
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Informatyki
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Anna Backiel-Cybulska, Piotr Zadykowicz
Telefon kontaktowy:
85 686 51 75
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Oferty należy przesłać na załączonym formularzu na adres email: it.oferty@umb.edu.pl podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym przez uprawomocnione osoby Wykonawcy.
Formularz powinien zawierać wymagane dane dot. opisu i oferowanego produktu.
W tytule maila należy wpisać nr zapytania ofertowego.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.