AGU.213.1.2023

Dodane przez maja.zukowska - 24/04/2023 - 11:03
Krótki opis zapytania:
Wykonywanie usług pralniczych na rzecz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

1)      Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług pralniczych na rzecz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Domów Studenta Nr 1 i Nr 2 w miarę zgłaszanych przez Zamawiającego potrzeb. Wykaz rodzajów usług pralniczych i ich szacunkowa ilość zawarta jest w załączniku nr 1 do formularza ofertowego.

2)      CPV –98310000-9, 98311000-6, 98315000-4.

3)   Punkty przyjęć usług pralniczych:

·         Dom Studenta Nr 1, ul. Akademicka 3, 15-089 Białystok,

·         Dom Studenta Nr 2, ul. Waszyngtona 23, 15-304 Białystok,

·         pozostałe jednostki organizacyjne UMB - ul. Mickiewicza 2a, 15-089 Białystok.

4)  Wymagania w zakresie wykonywanych usług pralniczych:

·         pranie bez zostawiania plam,

·         krochmalenie pościeli, obrusów, fartuchów, ścierek, serwetek, 

·         maglowanie i/lub prasowanie pościeli (prześcieradeł, poszew, poszewek), fartuchów, ścierek, obrusów, serwetek, firanek, zasłon, koców, tóg i biretów,

·         przyjmowanie do prania nieoznakowanej pościeli,

·         zapewnienie bezpłatnego transportu rzeczy będących przedmiotem usługi bezpośrednio do i z punktów przyjęć Zamawiającego (wraz z załadunkiem
i wyładunkiem), 

·         zapewnienie wykonania usług pralniczych w terminie nie dłuższym niż 7 dni od chwili zlecenia (telefonicznie, e-mailowo) usługi przez Zamawiającego, a w szczególnych przypadkach na życzenie Zamawiającego - w terminie nie dłuższym niż 3 dni od chwili zlecenia usługi przez Zamawiającego.

 

 

Kryteria oceny:
Najniższa cena.
Termin / okres wykonania zamówienia:
01.06.2023 - 31.05.2024
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. Mickiewicza 2C
Dział:
Dział Administracyjno-Gospodarczy i Usług
Numer pokoju:
173
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Urszula Brańska
Telefon kontaktowy:
85 748-56-14
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Kancelaria Ogólna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (lewe skrzydło Pałacu Branickich)
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.