AGU.220.1.2023

Dodane przez maja.zukowska - 24/04/2023 - 10:26
Krótki opis zapytania:
Usługa uszycia 50 sztuk tóg wraz z biretami ( 10 sztuk rozmiar XS, 30 sztuk rozmiar S, 10 sztuk rozmiar M) doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest: usługa uszycia 50 sztuk tóg doktoranckich wraz z biretami.

2) Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

3) Kod CPV 98393000-4 – usługi krawieckie.

4) Opis przedmiotu zamówienia: uszycie 50 sztuk tóg doktoranckich wraz z biretami:

- kolor czarny,

- stójka i peleryna,

- na plecach kontrafałda, na rękawach zakładki,

- zapięcie na guziki kryte,

- kieszeń wewnętrzna na biret po lewej stronie,

- kieszeń zewnętrzna ukryta w bocznym szwie po prawej stronie,

- tkanina wełniana z opisem składu (minimum 40% wełny),

- podszewka czarna na wysokości ok. 50 cm, w rękawach na całej długości.

 

Zamawiający zwróci się do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza

o przedłożenie do akceptacji próbek materiału, z których ma być wykonany przedmiot zamówienia.

 

5) Przybliżone wymiary:

a) rozmiar XS: długość ok. 125 cm – wzrost 158 cm, długość rękawa ok. 59 cm – 10 sztuk,

b) rozmiar S: długość ok. 132 cm – wzrost 164 cm, długość rękawa ok. 61 cm – 30 sztuk,

c) rozmiar M: długość ok. 139 cm – wzrost 170 cm, długość rękawa ok. 63 cm – 10 sztuk,

d) długość peleryny mierzona na plecach ok. 34 cm,

e) wysokość stójki 3,5 – 4 cm.

Kryteria oceny:
Najniższa cena.
Termin / okres wykonania zamówienia:
do 12.06.2023 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. Mickiewicza 2C
Dział:
Dział Administracyjno-Gospodarczy i Usług
Numer pokoju:
173
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Urszula Brańska
Telefon kontaktowy:
85 748-56-14
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Kancelaria Ogólna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (lewe skrzydło Pałacu Branickich)
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.