AGU.224.512.2022

Dodane przez maja.zukowska - 06/12/2022 - 12:06
Krótki opis zapytania:
Utrzymanie w ruchu urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych (naprawy i konserwacja) użytkowanych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

Utrzymanie w ruchu urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych (naprawy i konserwacja) użytkowanych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zgodnie z wykazem urządzeń i ich lokalizacji (załącznik).
Podane ilości urządzeń są przybliżone i mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.

Wszystkie urządzenia powinny być naprawiane na bieżąco po zgłoszeniu usterki przez Zamawiającego.
Szczególny nacisk winien być położony na urządzenia wymagające natychmiastowej interwencji, tzw. całodobowe oraz chłodnie do przechowywania zwłok. W pozostałych urządzeniach prace naprawcze winny być rozpoczęte najpóźniej 24 godziny od zgłoszenia usterki.

W niżej określonych urządzeniach Wykonawca winien wykonać przeglądy konserwacyjne oraz dokonać adnotacji zgodnie z przepisami w kartach urządzeń CRO dla urządzeń chłodniczych zawierających 5 ton ekwiwalentu CO2 lub więcej f-gazów:
- klimatyzatory,
- komory chłodnicze,
- system wody lodowej,
- zamrażarki niskotemperaturowe do - 85 st.

Warunki:
1. Minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie serwisowania i napraw systemów klimatyzacji.
2. Minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie napraw i serwisowania systemów chłodniczych w obiektach medycznych, w tym:
- zamrażarek niskotemperaturowych do - 85 st.
- agregatów wody lodowej opartych na sprężarkach śrubowych i tłokowych
- chłodni zwłok.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania referencji potwierdzających doświadczenie.
3.  Zapewnienie podstawowych części serwisowych i czynników chłodniczych, w tym specjalistycznych czynników do zamrażarek niskotemperaturowych.
4. Prowadzenie protokolarne wykonanych usług.
5. Posiadanie aktualnych uprawnień i certyfikatów:
- chłodniczych opartych na przepisach F-Gaz: Certyfikat przedsiębiorcy i certyfikat personalny wydane przez Urząd Dozoru Technicznego,
- posiadanie aktywnego BDO

Kryteria oceny:
Najniższa cena.
Termin / okres wykonania zamówienia:
01.01.2023 - 31.12.2023
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
15-222 Białystok, ul. Mickiewicza 2C
Dział:
Dział Administracyjno-Gospodarczy i Usług
Numer pokoju:
169
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Maja Żukowska
Telefon kontaktowy:
85 748-55-40
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Kancelaria Ogólna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (lewe skrzydło Pałacu Branickich)
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.