AGU.213.23.2022

Dodane przez marek.walendziuk - 16/08/2022 - 11:08
Krótki opis zapytania:
Zapytanie ofertowe Nr AGU.213.23.2022 dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu i montażu 301 rolet,( w tym 270 rolet typu THERMO BLOCK- 90 szt.okien trzyskrzydłowych - Dom Studenta nr 2) oraz 11szt.folii ochronnych Matte White
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

 wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu i montażu 301 rolet,( w tym 270 rolet typu THERMO BLOCK- 90 szt.okien trzyskrzydłowych - Dom Studenta Nr 2) oraz 11szt.folii ochronnych Matte White

specyfikacja rolet i folii w poszczególnych jednostkach UMB:

I.Dom studenta nr 2,ul. Waszyngtona 23

1.Mini roleta bezinwzyjna materiałowa THERMO BLOCK.  kolor szary–270 sztuk

II.Dom Studenta nr1, Ul. Akademicka 3

1.rolety materiałowe wielkogabarytowe, Φ  45 materiał Carina BO  ALU 6840 lub równoważne – kolor do uzgodnienia. Wymiary jednostkowe rolety ok.170 cm x ok  220 cm – 30 sztuk

 

2. Folia ochronna 12 mil Matte White klasa P2A ,o wym. ok. 90cm×54 cm – 11 sztuk

III.Centrum Symulacji Medycznej, ul. Szpitalna 30

1. roleta materiałowa wielkogabarytowa, Φ  45 materiał Carina BO  ALU 6840 lub równoważne – kolor szary lub do uzgodnienia. Wymiary jednostkowe rolety Wymiary jednostkowe okna 282 cm wysokości x 230 cm szerokości- 1 sztuka

 

Kryteria oceny:
najniższa cena
Termin / okres wykonania zamówienia:
do 15.09.2022 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. Adama Mickiewicza, Dział AGU, pokój 169
Dział:
Dział Administracyjno - Gospodarczy i Usług
Numer pokoju:
169
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Marek Walendziuk
Telefon kontaktowy:
85 6865203
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Kancelaria Ogólna UMB pok.160, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1, lewe skrzydło Pałacu Branickich, ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem:Zapytanie ofertowe Nr AGU.213.23.2022 dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu i montażu 301sztuk rolet,( w tym 270 szt.rolet typu THERMO BLOCK- 90 szt.okien trzyskrzydłowych - Dom Studenta nr 2) oraz 11szt.folii ochronnych Matte White
Pokój numer:
160
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.