AGU.213.21.2022

Dodane przez marek.walendziuk - 11/07/2022 - 12:39
Krótki opis zapytania:
Zapytaie ofertowe Nr AGU.213.21.2022 dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu i montażu 301 rolet w tym 270 rolet typu THERMO BLOCK( 90 okien trzyskrzydłowych - DS 2) oraz 11szt.folii ochronnych Matte White
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu i montażu 301 rolet(w tym 270 rolet typu THERMO BLOCK ( 90 okien trzyskrzydłowych - DS 2)  oraz 11 szt.folii ochronnych Matte White

specyfikacja rolet i folii w poszczególnych jednostkach UMB:

I.Dom studenta nr 2 ul. Waszyngtona 23

1.Mini roleta bezinwazyjna materiałowa THERMO BLOCK -.270 sztuk Wymiary jednostkowe 1 okna trzyskrzydłowego : 241 cm x 140 cm –kolor szary-  90 okien trzyskrzydłowych

II.Dom Studenta nr 1,Ul. Akademicka 3

1..rolety materiałowe wielkogabarytowe, Φ  45 materiał Carina BO  ALU 6840 lub równoważne – kolor do uzgodnienia. Wymiary jednostkowe rolety ok.170 cm szerokości x ok  220 cm  wysokości– 30 sztuk

2. Folia ochronna 12 mil Matte White klasa P2A o wym.  ok. 90cm×54 cm – 11 szt

III.Centrum Symulacji Medycznej, ul. Szpitalna 30

 

1. roleta materiałowa wielkogabarytowa, Φ  45 materiał Carina BO  ALU 6840 lub równoważne – kolor szary lub do uzgodnienia. Wymiary jednostkowe rolety   282 cm wysokości x 230 cm szerokości- 1szt.

 

 

Kryteria oceny:
najniższa cena
Termin / okres wykonania zamówienia:
do 15.09.2022 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. Mickiewicz 2c
Dział Administracyjno - Gospodarczy i Usług
pokój nr. 169
Dział:
Dział Administracyjno - Gospodarczy i Usług
Numer pokoju:
169
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Marek Walendziuk
Telefon kontaktowy:
512245352
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Kancelaria Ogólna pok. 166, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1, lewe skrzydło Pałacu Branickich, ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: zapytanie ofertowe nr AGU.213.21.2022- wykonanie i montaż 301 rolet, w tym 270 rolet typu THERMO BLOCK -DS 2 oraz 11szt.folii ochronnych Matte White
Pokój numer:
160
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.