TZ.220.14.2021.ZO.4

Dodane przez DzialZaopatrzenia - 21/02/2022 - 14:02
Krótki opis zapytania:
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Oferty proszę składać na adres e-mail:

kamil.pilipiuk@umb.edu.pl

Część 1 - drobny sprzęt firmy MILTENTYI BIOTEC wg załącznika nr 1

Część 2 - drobny sprzęt firmy MERCK wg załącznika nr 2

Część 3 - drobny sprzęt firmy BIONOVO wg załącznika nr 3

Część 4 - drobny sprzęt firmy PROFILAB wg załącznika nr 4

Część 5 - drobny sprzęt firmy STEMCELL wg załącznika nr 5

Część 6 - drobny sprzęt firmy THERMO FISHER wg załącznika nr 6

Część 7 - drobny sprzęt firmy BD wg załącznika nr 7

Część 8 - drobny sprzęt firmy ANIMALAB wg załącznika nr 8

Część 9 - drobny sprzęt firmy MERCK wg załącznika nr 9

Część 10 - drobny sprzęt firmy TOP-OPAKOWANIA wg załącznika nr 10

Część 11 - drobny sprzęt firmy THERMO FISHER wg załącznika nr 11

Część 12 - drobny sprzęt firmy QIAGEN wg załącznika nr 12

Część 13 - drobny sprzęt firmy DIAGMED wg załącznika nr 13

Kryteria oceny:
- najniższa cena
- zgodność produktu z numerem katalogowym (zaproponowanie innego produktu może spowodować odrzucenie oferty)
Termin / okres wykonania zamówienia:
do 14 dni od daty otrzymania zamówienia
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Zaopatrzenia
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Kamil Pilipiuk
Telefon kontaktowy:
857485536
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Dział Zaopatrzenia
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.