TZ.220.3.2021.5.202

Dodane przez DzialZaopatrzenia - 02/12/2021 - 10:47
Krótki opis zapytania:
Szafa na butle z gazem DGF5
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Szafa na butle z gazem sprężonym DGF5, na 5 butli po 50 l, ścianki pojedyńcze, (producent-DENIOS kod produktu 116953W)-(1.-szt)

 

Kryteria oceny:
Najniższa cena
Termin / okres wykonania zamówienia:
14.02.2022
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
W sprawie pytań technicznych :

Bogusław Jastrzębski- 505 535 705

W sprawie pytań merytorycznych :

Marcin Pawluczuk- 883 348 855
Dział:
Dział Zaopatrzenia
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Marcin Pawluczuk
Telefon kontaktowy:
883348855
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Dział Zaopatrzenia ul. Akademicka 3 15-267 Białystok lub marcin.pawluczuk@umb.edu.pl
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.