TZ.220.13.2021.ZO.60

Dodane przez DzialZaopatrze… - 29/10/2021 - 07:35
Krótki opis zapytania:
Dostawa szafek wiszących dla Zakładu Ortodoncji UMB
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa szafek wiszących (5 szt.) wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem dla Zakładu Ortodoncji UMB. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach od 1 do 3.

Kryteria oceny:
Cena ofertowa + warunki gwarancji
Termin / okres wykonania zamówienia:
Do 4 tygodni od podpisania zamówienia
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział Zaopatrzenia, lewe skrzydło Pałacu Branickich, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Zaopatrzenia
Numer pokoju:
261
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Rafał Zawadzki
Telefon kontaktowy:
(85) 748 58 54
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Wymaganym załącznikiem do zapytania ofertowego jest wypełniony i podpisany elektronicznie załącznik nr 1 - 3.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Dział Zaopatrzenia - drogą elektroniczną na adres e-mail: rafal.zawadzki@umb.edu.pl
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.