AI.220.29.2021ZC

Dodane przez dit - 03/09/2021 - 11:52
Krótki opis zapytania:
przedmiot zapytania dotyczy dostawy jednego z dwóch produktów Lenovo TAB oraz etui do dostarczanego modelu w minimalnej ilości 20szt.

1. Lenovo TAB M10 QS429/2GB/32GB/Android 9.0 LTE kod producenta: ZA4H0028PL– szt. 20
2. Lenovo TAB M10 QS429/2GB/32GB/Android 9.0 WiFi kod producenta: ZA4G0117PL– szt. 20

3. Etui producenta Tabletu Lenovo TAB M10 lub równoważne jakościowo – szt. 20

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru urządzeń – dotyczy pozycji 1 i 2.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Lenovo TAB M10 QS429/2GB/32GB/Android 9.0 LTE kod producenta: ZA4H0028PL / Lenovo TAB M10 QS429/2GB/32GB/Android 9.0 WiFi kod producenta: ZA4G0117PL

Etui producenta Tabletu Lenovo TAB M10 lub równoważne jakościowo

Kryteria oceny:
cena 100%
Termin / okres wykonania zamówienia:
5 dni roboczych od daty podpisania umowy
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Informatyki
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Jarosław Ogonowski
Telefon kontaktowy:
85 748 55 46
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
(Ofertę należy złożyć na własnym formularzu.)
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Dział Informatyki
it@umb.edu.pl

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.