AGU.224.421.2020

Dodane przez monika.stocka - 02/12/2020 - 13:14
Krótki opis zapytania:
Utrzymanie w ruchu urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych (naprawy i konserwacja) użytkowanych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

Utrzymanie w ruchu urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych (naprawy i konserwacja) użytkowanych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Są to:
Lodówki różnego typu - ok. 600 szt.,
Zamrażarki do - 18 st. różnego typu - ok. 90 szt.,
Zamrażarki niskotemperaturowe do - 85 st. różnego typu - ok. 100 szt.,
Komory chłodnicze - 7 szt., w tym 4 szt. - całodobowo,
Klimatyzatory różnego typu - ok. 180 szt.,
System wody lodowej - 1 szt. - całodobowo,
Systemy chłodnicze w aparaturze laboratoryjnej.

Wszystkie urządzenia powinny być naprawiane na bieżąco tj. po pojawieniu się usterki i zgłoszeniu do wykonawcy.
Szczególny nacisk winien być położony na urządzenia wymagające natychmiastowej
interwencji tzw. całodobowe oraz chłodnie do przechowywania zwłok, w pozostałych urządzeniach prace naprawcze winny być rozpoczęte najpóźniej 24 godziny od zgłoszenia usterki.

W niżej określonych urządzeniach wykonawca winien wykonać przeglądy konserwacyjne oraz dokonać adnotacji zgodnie z przepisami, w kartach urządzeń CRO dla urządzeń chłodniczych zawierających 5 ton ekwiwalentu CO2 lub więcej f-gazów:
- Klimatyzatory
- Komory chłodnicze
- System wody lodowej
- Zamrażarki niskotemperaturowe do - 85 st.C

Warunki:

1. Minimum 5 letnie doświadczenie w zakresie serwisowania i naprawach systemów:
- klimatyzacji firm Toshiba i Hitachi oraz potwierdzoną autoryzację firmy Toshiba

2. Minimum 5 letnie doświadczenie w zakresie napraw i serwisowaniu systemów chłodniczych w obiektach medycznych w tym :
- zamrażarek niskotemperaturowych do -85 st.C
- agregatów wody lodowej opartych na sprężarkach śrubowych i tłokowych
- chłodni zwłok.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania referencji potwierdzających doświadczenie.

3. Zapewnienie podstawowych części serwisowych i czynników chłodniczych, w tym specjalistycznych czynników do zamrażarek niskotemperaturowych .

4. Prowadzenie protokolarne wszelkich usług.

5. Posiadanie aktualnych uprawnień i certyfikatów:
- chłodniczych opartych na przepisach F-Gaz:  Certyfikat przedsiębiorcy i certyfikat personalny wydane przez urząd UDT.
- posiadanie przydzielonego i aktywnego  BDO.

Kryteria oceny:
najniższa cena
Termin / okres wykonania zamówienia:
01.01.2021 - 31.12.2021
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. Mickiewicza 2c, budynek Collegium Universum
Dział:
Dział Administracyjno - Gospodarczy i Usług
Numer pokoju:
15
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Monika Stocka
Telefon kontaktowy:
85 748 55 40
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Pokój numer:
Kancelaria Ogólna
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
Załączniki: