AGU.213.6.2021

Dodane przez marek.walendziuk - 30/07/2021 - 10:46
Krótki opis zapytania:
Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na wykonaniu i montażu 103 sztuk rolet i żaluzji pionowych Verticale,w budynku UMB przy ul.Mieszka I 4B, zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na wykonaniu i montażu:

1.  Zakład Medycyny Rodzinnej - rolety materiałowe w kasecie AL Absolute L Dormax, kolor szary, sterowanie łańcuch kulkowy, materiał zaciemniający BO z atestem FR lub równoważne . , montaż do ściany, w budynku UMB przy ul.Mieszka I 4B,  1 piętro----49 sztuk

Wymiary: 140 x 250 cm

2.  Zakład Dietetyki i Żywienia Publicznego

żaluzje pionowe Verticale, prowadnice białe aluminiowe, montaż do ściany
na kątownikach białych aluminiowych, materiał klasy Iceberg BO FR lub
równoważny, w budynku UMB przy ul.Mieszka I 4B, parter------- 54 sztuk 

Wymiary: 200 x 250 cm

Kryteria oceny:
najniższa cena
Termin / okres wykonania zamówienia:
15.09.2021 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
AGU
Numer pokoju:
169
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Marek Walendziuk
Telefon kontaktowy:
85 6865203
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Kancelaria Ogólna, pokój nr 160,Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, lewe skrzydło Pałacu Branickich, ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem ,, zapytanie ofertowe nr AGU.213.6.2021- wykonanie i montaż103 sztuk rolet materiałowych w budynku UMB przy ul.Mieszka I 4B
Pokój numer:
160
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.