Witamy na stronie Zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy zamówienia UMB.

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Sortuj malejąco Kategoria Termin składania ofert
TZ.220.13.2021.ZO.16 Dostawa oprogramowania do rejestracji i analizy sygnałów z ośrodkowego układu nerwowego dla Kliniki Neurochirurgii UMB usługi
TZ.220.13.2021.ZO.56 Dostawa oprogramowanie do analizy RIA / IRMA do Centrum Badań Klinicznych UMB dostawy
TZ.220.4.2021.ZO.7 Dostawa OURA Ring Heritage Black dostawy
TZ.220.15.2021.ZO.55 Dostawa pompy olejowej dostawy
TZ.220.4.2021.ZO.15 Dostawa produktów Freestyle Libre dostawy
AI.220.47.2021ZC Dostawa przełączników sieciowych, routerów wifi do sieci bezprzewodowej (AP), zasilaczy awaryjnych (RM). dostawy
TZ.220.1.2021.8.12 Dostawa rękawic diagnostycznych jednorazowych nitrylowych
dostawy
TZ.220.1.2020.8.14 Dostawa rękawic diagnostycznych jednorazowych nitrylowych bez pudru niebieskich dostawy
TZ.220.1.2020.8.15 Dostawa rękawic diagnostycznych jednorazowych nitrylowych bez pudru niebieskich dostawy
TZ.220.15.2022.ZO.1 Dostawa skalera wolnostojącego dostawy